Author: pkt

Wynagrodzenie dla dyrektorów i menadżerów za pracę w godzinach nadliczbowych.

Dyrektorom i menadżerom też może przysługiwać wynagrodzenie oraz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

Zgodnie z art. 151 4 K.p. pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach …